نظامی

  • Photo of باندها و طول موج مختلف رادار

    باندها و طول موج مختلف رادار

    علم و دانش: رادارها از امواج الکترومغناطیس جهت کشف اهداف خود استفاده می کنند ، شیوه عملکرد راهم خوب میدانید. یک موج منتشر شده با برخورد به یک جسم شکسته و بازگشت پیدا میکند و موج بازگشت تجزیه و تحلیل…

    بیشتر بخوانید »
بستن